Voorbereiden op de toetsen

Voorbereiden op de toetsen

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook dagelijks terug. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Armanb

Linkspot

Link toevoegen