Conclusie

Conclusie

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig klaargestoomd voor de toetsen van het vierde leerjaar.

Onzestart

Startmee

Pagina-start

Linkplein

M4N

Link toevoegen