cito-toetsen

Financiële Krediet informatie


Scoren op Cito-toetsen

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Daardoor bent u duidelijk geïnformeerd.

Alles over onderwijs

Bannerstartpagina

Eigenstart

Bekijk-menu

Goedvinden

Goedbegin

Allepaginas

Voorbereiden op de toetsen

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook dagelijks terug. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Linkspot

Armanb

Lenen met Spoed

Iedere dag is een Betaaldag!


Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen en taal komt alles aan de orde. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Linkmee

Sitelinkje

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder andere: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die alle kinderen in groep 4 moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen door het leerjaar heen langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Jouwvindplaats

Vindnu

Handigestart

Coolestart

Toplinkjes

Interessant


Internationale SEO

Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen vast te leggen. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Expertpagina

Startplezier

Startze

Slimmestart

Linkpaginas

Conclusie

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig klaargestoomd voor de toetsen van het vierde leerjaar.

Onzestart

M4N

Linkplein

Pagina-start

Startmee

Datum laatste wijziging: 01-01-1970

Aanmaakdatum: 21-12-2020

Rubrieken: 9

Links: 27

Link toevoegen